donderdag 30 januari 2014

Koptienden Naarden 1695De namen en het folionummer.

Aeltje Meewijssen 5
Jan Aeltsz de Jonge 5
T Gasthuijs ,tot Naarden, 5
Jacob Gerritsz Cistemacker 5
Jan Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietjen Dircks 6
Tijmon Claes Petersz 6
Heijn Jacobsz 6
Covent van oude Naarden 6
Johannes Reus 6
Sint Arme Altaar 6
Sint Jacobs Altaar 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Ghijsbert Gerritsz Boedel 7
Het Heijligh Sacraments Altaar 7
Het Sieckhuijs ,tot Naarden, 7
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 7
Niesjen Gerrits dochter 8
Het Heijligh Cruijs Altaar 8
Onse Lieve Vrouwe Altaar 8
Claas Lamb 8
Claas Heijn Verhoef 8
Toenis Cors Doorberoore 8
Jan Reijersz Barnetel 9
Ewout Cors 9
Jan Jansz Bunschooten 9
Ceeliaen van Renselaar ,tot Amsterdam, 9
Samuel Joppen 9
Reijer Jansz 10
Arent Elbertsz Schuijt 10
Jan Jacobsz Copal 10
Evert Petersz 10
Johannes Predecant ,de weeskinderen van, 10
Peter Dircksz 10
Gerrit Willemsz Quick 11
Toenis Cors 11
Willem Dircksz ,de weeskinderen van, 11
Tijmon Tijmonsz 11
Peter Jansz Houtwijck 11
Toenis Toenisz Bout ,de weeskinderen van, 12
Bout Claas 12
Cors Gerritsz Nachtglas 12
Corn Gerritsz Moij 12
Wilhelmus Visnicht 12
Jan Tijmonsz Haagen 13
Het Weeshuijs ,tot Naarden, 13
Andries Winckel ,tot Naarden, 13
Jan Reijersz Tullingh 14
Jan Reijersz Termeer 14
Gerrit Claas 14
Peter Vinck 14
De Pot ,tot Naarden, 15
Bruijn Willemsz Riedemacker 15
Gerrit Jansz Ghoesz 15
Jacob Harmsz Bos ,tot Naarden, 15
Phlip Phlijpsz 15
Emmerick?? Van Hees 15
Lijsbet Joosten 16
Jan Gerritsz Snijder 16
Franck Claasz Schoemaker 16
Claas Lamb Maertsz 16
Dirckjen Martens 16
Beelegen Martens 17
Mattijs Gier de Berger Backer 17
Boudewijn Jansz Schrick 17
Jan Meijrsz van Leugen 17
Jan Lamb Timmerman 18
Jacob Jacobsz van de Bergh de Jonge 18
Freeck Gerritsz 18
Dirck Tiggelaar 18
Casper Caspersz 18
Fuerkenbeeck?? De weedeu van, 19
Elbert Gerritsz Ghoe 19
Jacob Tol 19
Johan Waterpas 19
Gerrit Samuelsz 19
Michgiel Tennagel 19
Willem Petersz Vree 20
Willem de Munck 20
Mijn heer Grieft? Drossaart ,van Muijden, 20
Mijn heer Willem Adrieaensz van der Stel 20
De heer van der Burgh 20
Dirck Harmsz ,tot Bussem, 20
Jacob Bruijnen 21
Jan Ploos 21
Tobas Corn en Gerrit Ploos 21
Coenraet Schierman? 21

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer.

Koptienden Naarden 1691De namen en het folionummer.

Aeltgen Meuwessen 5
Jan Aeltsz de Jonge 5
T Gasthuijs ,tot Naarden, 5
Jacob Gerritsz Cistemaker 5
Jan Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietjen Dircks 6
Tijmon Claas Petersz 6
Hendrick Jacobsz 6
Covent van oude Naarden 6
Johannes Reus 6
Sint Arme Altaar 6
Sint Jacobs Altaar 7
De Susteren van Naarden 7
Ghijsbert Gerritsz Boedel 7
Het Heijligh Sacraments Altaar 7
Het Sieckhuijs ,tot Naarden, 7
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 7
Niesjen Gerrits dochter 8
Het Heijligh Cruijs Altaar 8
Onse Lieve Vrouwe Altaar 8
Jan Reijersz Barneetel 8
Claas Lamb 8
Claes Heijn Verhoef 8
Toenis Cors Doorberoere 9
Ewout Cors 9
Niesgen Jans dochter 9
Jan Jansz Bunschooten 9
Celiaen van Renselaer ,tot Amsterdam, 9
Samuel Joppen 9
Reijer Jansz 10
Arent Elbertsz Schuijt 10
Jan Jacobsz Copal 10
Evert Petersz 10
Johannis Predecant ,de weeskinderen van, 10
Peter Dircksz 10
Gerrit Willemsz Quick 11
Toenis Cors 11
Willem Dircksz ,de weeskinderen van, 11
Gerrit Michgielsz ,de weeskinderen van, 11
Sijmon Tijmonsz 11
Peter Jansz Houtwijck 11
Toenis Toenisz Bout ,de weeskinderen van, 12
Bout Claasz 12
Corn Gerritsz Molenaer 12
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 12
Corn Gerritsz Moij 12
Wilhelmus Visnicht 12
Jan Tijmonsz Haagen 13
Het Weeshuijs ,tot Naarden, 13
Harmen Febree 13
Jan Terbeeck 13
Peter van Peere ,van Amsterdam, 13
Andries Winckel ,tot Naarden, 13
Jan Reijersz Tullingh 14
Jan Reijersz Termeer 14
Gerrit Claasz 14
Peter Vinck 14
Gerrit Jacobsz Ruijter 14
De Pot ,tot Naarden, 15
Bruijn Willemsz Riedemaker 15
Gerrit Jansz Ghoesz 15
Jacob Hansz Bos 15
Phlip Phlipsz 15
Emmerick van Hees 15
Lijsbet Josten 16
Jan Gerritsz Sbijder 16
Franck Claesz Schoemaker 16
Jacob Ploos 16
Claes Lamb Maartsz 16
Dirckjen Martens 16
Beeliegen Martens 17
Mattijs Gier de Berger Backer 17
Boudewijn Jansz Schrieck 17
Jan Meijjersz van Leugen 17
Dirck Ferdenant 17
Nellegen Jacob Boutsz 17
Jan Lamb Timmerman 18
Jan Claasz 18
Jacob Jacobsz van de Bergh ,de jonge, 18
Freeck Gerritsz 18
Dirck Tiggelaar 18
Casper Caspersz 18
Ferke Beeck ,de weduewe van, 19
Elbert Gerritsz Ghoes 19
Jacob Tol 19
Johannis Waterpas 19
Gerrit Samuelsz 19
Michgiel Tenagel 19
Willem Petersz Vree 20
Willem de Munnick 20

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer.

Koptienden Naarden 1688De namen en het folionummer.

Aelgen Meuisse 5
Jan Aeltsz de Jonge 5
Jan Jansz Graft ,Jonge, 5
T Gast Huijs ,tot Naarden, 5
Jacob Gerritsz Kijstemaker 5
Jan Ghijsbertsz Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietgen Dircks 6
Tijmon Claas Petersz 6
Heijn Jacobsz 6
Convent van oude Naarden 6
Johannes Reus 6
Sijnt Arme Altaar 6
Sijnt Jacob Altaar 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Ghijsbert Gerritsz Booldie?? 7
Het Heijligh Sacraments Altaar 7
Het Sijck Huijs ,tot Naarden, 7
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 7
Niesgen Gerrits dochter 8
Het Heijligh Cruijs Altaar 8
Onse Lijeve Vrouwe Altaar 8
Jan Reijersz Barnetel 8
Claas Lambertsz 8
Claes Heijn 8
Toenis Corssen Doorbe???? 9
Ewout Corssen 9
Gerrit Antoonisz Brouwer 9
Niesge? Jans dochter 9
Jan Jansz Bunschooten 9
Kieleaen van Rensselaer ,tot Amsterdam, 9
Samuel Joppen 10
Reijer Jansz 10
Arent Elbertsz Schuijt 10
Jan Jacobsz Kopal 11
Evert Petersz 11
Johannes Predekant ,de weeskinders van, 11
Peter Dircksz 11
Gerrit Willemsz Quijck 11
Toenis Corsse  11
Willem Dircksz ,de weeskinders van, 12
Jan Reijersz 12
Gerrit Mijchghelsz ,de weeskinders van, 12
Tijmen Tijmesz 12
Peter Jansz Houtwijck 12
Albert Tijssen 13
Toenis Toenisz Bout ,van Eijmenes,,de weeskinders van, 13
Bout Claasz 13
Corn Gerritsz Moelenaar 13
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 13
Corn Gerritsz Mooij 13
Wilhelmus Vijsnijch 14
Jan Tijmensz Hagen 14
Het weeshuijs ,tot Naarden, 14
Harmen Frebree 14
Jan Terbeck 15
Peter van ??? ,van Amsterdam, 15
Andries Wijnckel ,tot Naarden, 15
Jan Reijersz Rademaker 15
Jan Reijersz Termer 15
Aelt Ghijsbertsz Schuijt ,de Jonge, 16
Toenge Claas Donckers 16
Gerrit Claesz 16
Peter Vijnck 16
Gerrit Jacobsz Ruijtter 16
De Pot ,tot Naarden, 16
Bruijn Willemsz Rijedemaker 16
Gerrit Jansen Ghoos 17
Jacob Hansz Bos 17
Phlip Phlijpsz 17
Emmerick van Hees 17
Lijsbet Joosten 17
Jan Gerritsz Snijder 18
Franck Claesz Schoemaker 18
Jacob Ploos 18
Claes Lambert Martensz 18
Dirckgen Martes 18
Belegen Martes 19
Mattijs Ghijer de Berger Backer 19
Boodewijn Jansz Schrijck 19
Jan Meijertsz van Leugen 19
Dirck Fardenant 19
Nellegen Jacobs Bousen 19
Jan Lambertsz Timmerman 20
Jan Claesz 20
Jacob Jacobsz van de Bergh ,de Jonge, 20
Freeck Gerritsz 20
Dirck Tijchgelaar 20
Casper Caspersz 20
Ferken Beeck ,de wedeue van, 21
Elbert Gerritsz Ghoos 21
Jacob Tot? 21
Johan Waterpas 21

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer.